Tag Archives: tiền giang

Trách nhiệm của Doanh nghiệp tại Tiền Giang có người sử dụng thẻ Apec

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC). Doanh nghiệp tại Tiền Giang có người sử dụng ... Read More »

Đối tượng được cấp thẻ Apec tại tỉnh Tiền Giang

Đối tượng được cấp thẻ Apec tại tỉnh Tiền Giang Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ... Read More »

Làm thẻ Apec tại Tiền Giang cần những điều kiện gì?

Điều kiện để được làm thẻ Apec tại tỉnh Tiền Giang

Làm thẻ Apec tại Tiền Giang cần những điều kiện gì? Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Tiền Giang – Công ty Hapoco

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI TIỀN GIANG  I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Gọi 0987.586.196