Tag Archives: Thủ tục làm thẻ Apec

Thủ tục làm thẻ Apec cho doanh nghiệp trực thuộc Bộ Giao Thông Vận tải

19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam. II/Lợi ích:Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước và vùng lãnh thổ có tên ghi ... Read More »

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam.II/Lợi ích:Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước ... Read More »

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Tập đoàn Dệt may VN

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Tập đoàn Dệt may VN

I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam. II/Lợi ích:Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các ... Read More »

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Tập đoàn Than khoáng sản VN

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Tập đoàn Than khoáng sản VN

I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam.II/Lợi ích:Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các nước ... Read More »

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Tập đoàn điện lực VN

I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam. II/Lợi ích:Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các ... Read More »

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG

I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam. II/Lợi ích:Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh ... Read More »

HỒ SƠ APEC TẠI NAM ĐỊNH

 I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC:19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam.II/Lợi ích:Người mang thẻ ABTC, khi nhập cảnh, xuất cảnh các ... Read More »

THỦ TỤC TƯ VẤN CẤP THẺ APEC (LẦN ĐẦU)

THỦ TỤC TƯ VẤN CẤP THẺ APEC (LẦN ĐẦU)  I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga và Việt Nam. II/Lợi ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Cao Bằng – Công ty Hapoco

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI CAO BẰNG I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

Dịch vụ làm thẻ Apec tại Quảng Bình – Công ty Hapoco

Dịch vụ làm thẻ Apec tại Quảng Bình

Hapoco là một trong những đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp thẻ Apec các doanh nhân và các tổng công ty trên địa bàn Quảng Bình. Kể từ những ngày đầu tiên bước vào lĩnh vực này cho đến nay, Hapoco đã không ngừng tiến bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ để tạo ra một quy trình làm ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Gọi 0987.586.196