Tag Archives: cấp đổi thẻ apec

Trường hợp nào cần phải cấp đổi lại thẻ Apec

Trường hợp nào cần phải cấp đổi lại thẻ Apec  Thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại. Khi doanh nhân được cấp hộ chiếu mới thì cũng phải cấp lại thẻ ABTC cho phù hợp với nội dung mới của hộ chiếu. Bị cơ quan có thẩm quyền của một nước hoặc vùng ... Read More »

Hồ sơ xin gia hạn thẻ Apec cho doanh nghiệp

Hồ sơ xin gia hạn thẻ Apec cho doanh nghiệp 1. Điều kiện gia hạn cấp thẻ Apec nhanh thì doanh nhân cần có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. 2. Điều kiện gia hạn thẻ ABTC bắt buộc doanh nhân phải đang làm việc ... Read More »

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP THẺ APEC (SẮP HẾT HẠN 3 NĂM)

TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP THẺ APEC (SẮP HẾT HẠN 3 NĂM)     I, Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Vĩnh Long – Công ty Hapoco

thủ tục làm thẻ apec tại vĩnh long

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI VĨNH LONG I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Thừa Thiên Huế – Công ty Hapoco

Thủ tục làm thẻ Apec tại Thừa Thiên Huế

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI THỪA THIÊN HUẾ I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Thanh Hóa – Công ty Hapoco

Thủ tục làm thẻ Apec tại Thanh Hóa

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI THANH HÓA I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Thái Bình- Công ty Hapoco

thủ tục làm thẻ apec tại thái bình

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI THÁI BÌNH I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Quảng Trị- Công ty Hapoco

thủ tục làm thẻ apec tại quảng trị

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI QUẢNG TRỊ I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Quảng Ngãi- Công ty Hapoco

thủ tục làm thẻ apec tại quảng ngãi

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI QUẢNG NGÃI I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

Thủ tục làm thẻ Apec tại Quảng Nam – Công ty Hapoco

thủ tục làm thẻ apec tại quảng nam

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC TẠI QUẢNG NAM I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru; Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Nga ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Gọi 0987.586.196