Mẫu Công Văn xin cấp đổi thẻ Apec 2017 – Bản chuẩn

Mẫu Công Văn xin cấp đổi thẻ Apec 2017

CÔNG TY ……….

  Số:               /CV

V/v: Xin cấp lại  thẻ ABTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……….., ngày      tháng      năm 2012

 

Kính gửi:  Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an

 

Căn cứ vào Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/09/2006 của Bộ Công An hướng dẫn việc cấp và quản lý thẻ ABTC.

Công ty ……………….  đã gửi hồ sơ và được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cấp thẻ doanh nhân ABTC cho:

  1. Ông(bà) ………….. – Chức vụ: …….

        Số thẻ ABTC là – Ducument No: …………

Thời hạn – Expiry Date:………………………

  1. Ông(bà) ………….. – Chức vụ: …….

        Số thẻ ABTC là: Ducument No: …………

Thời hạn – Expiry Date:………………………

Hiện nay các ông (bà) có tên trên vẫn giữ chức vụ như khi xin cấp thẻ ABTC lần đầu và trong quá trình sử dụng thẻ ABTC đã tuân thủ đầy đủ quy định về việc sử dụng thẻ ABTC của các nước thành viên tham gia chương trình thẻ. Do nhu cầu đi lại các nước thành viên khối APEC vì mục đích thương mại, Công ty ………….. làm công văn này kính mong Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an cấp đổi lại thẻ ABTC cho những người có tên trên theo thời hạn quy định về việc cấp thẻ ABTC để chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thẻ.

Công ty ………..  xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng với người mang thẻ ABTC.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

–         Như trên.

–         Lưu VT./.

 

CÔNG TY …………..

 

Lưu ý : Các điều kiện hồ sơ có thể thay đổi theo từng thời điểm. vậy mong quý khách liên hệ trực tiếp 0987586196 để được hỗ trợ.
----------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ HẢI PHONG
Nhà H6 - Ngõ 88 - Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Website: http://www.dichvulamtheapec.net/
Điện thoại: 0987586196
Email:tuvanlamtheapec@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Gọi 0987.586.196