Author Archives: admin

Đối tượng được cấp thẻ Apec tại Hưng Yên

Ngày 10 tháng 5 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các hội nghị, hội thảo và ... Read More »

Trách nhiệm của Doanh nghiệp tại Tiền Giang có người sử dụng thẻ Apec

Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC). Doanh nghiệp tại Tiền Giang có người sử dụng ... Read More »

Đối tượng được cấp thẻ Apec tại tỉnh Tiền Giang

Đối tượng được cấp thẻ Apec tại tỉnh Tiền Giang Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ... Read More »

Làm thẻ Apec tại Tiền Giang cần những điều kiện gì?

Điều kiện để được làm thẻ Apec tại tỉnh Tiền Giang

Làm thẻ Apec tại Tiền Giang cần những điều kiện gì? Ngày 22 tháng 6 năm 2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về Quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ... Read More »

Trường hợp nào cần phải cấp đổi lại thẻ Apec

Trường hợp nào cần phải cấp đổi lại thẻ Apec  Thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại. Khi doanh nhân được cấp hộ chiếu mới thì cũng phải cấp lại thẻ ABTC cho phù hợp với nội dung mới của hộ chiếu. Bị cơ quan có thẩm quyền của một nước hoặc vùng ... Read More »

Quốc gia nào chưa chấp nhận thẻ APEC ( ABTC )

Quốc gia nào chưa chấp nhận thẻ APEC ( ABTC ) Thẻ ABTC ( Apec business travel card )  hay còn có tên gọi là thẻ APEC là một loại thẻ dành cho doanh nhân, những người thường xuyên phải đi công tác nước ngoài. Loại thẻ này được sử dụng trong phạm vi 19 quốc gia thuộc khối Apec. ... Read More »

Chương trình thẻ đi lại của doanh nhân Apec ( ABTC )

Chương trình thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) là gì? Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) cho phép các doanh nhân APEC được xét duyệt cấp thị thực trước cho việc đi lại, tạo thuận lợi cho nhập cảnh ngắn hạn vào các nước thành viên. Thẻ ABTC giúp các doanh nhân APEC không phải nộp ... Read More »

Mẫu Công Văn xin cấp đổi thẻ Apec 2017 – Bản chuẩn

Mẫu Công Văn xin cấp đổi thẻ Apec 2017 CÔNG TY ……….   Số:               /CV V/v: Xin cấp lại  thẻ ABTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ……….., ngày      tháng      năm 2012   Kính gửi:  Cục Quản lý Xuất nhập cảnh – Bộ Công an   Căn cứ vào ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Gọi 0987.586.196