THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Bộ Y tế

THỦ TỤC LÀM THẺ APEC CHO DN thuộc Bộ Y tế

I.Các quốc gia tham gia chương trình thẻ APEC: 19 nền kinh tế thành viên APEC tham gia chương trình thẻ ABTC (thẻ APEC) gồm: Australia, Brunei, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mehico, …